Тя може да разкаже истории, да събуди спомени, да построи мостове и да ни припомни една хубава проста истина – че колкото и да сме различни, всички си приличаме по това, че сме хора.